Ukrayna cams 1 on 1 webcam chat for adults

Nüfus 2001 nüfus sayımı verilerine göre Ukrayna'da yaklaşık 48,457,112 kişi yaşamaktadır.2012 tahmini verileri ise nüfusun 44,854,065 olduğu yönündedir.Bağımsızlığını kazandığı 1991 yılında 53 milyon olan nüfusun azalmasına gerekçe olarak bebek ölümleri ve ölüm oranlarının doğum oranlarına göre fazla olması gösterilmektedir.Ülkede, bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, çift dillilik ve çok dillilik gözlenmektedir. Rusçaya çok yakın olan Ukraynaca Slav dillerinin Doğu kolundandır ve Kiril alfabesi ile yazılmaktadır.Resmi yazışmalarda devlet dili olarak Ukraynaca kullanılmasına karşın gündelik hayatta ise nüfusun yarısından fazlası Rusçayı kullanmaktadır.Yuşenko bunun üzerine bazı bölgelerde seçime hile karıştırıldığını söyleyerek protesto gösterileri başlatmıştır.Bunun üzerine Ukrayna Parlamentosu seçimi iptal etmiş ve yinelenen seçim sonucunda Yuşenko, 23 Ocak 2005'de % 51,99 oy oranıyla, görevine başlamıştır.Yahudi, Belaruslu, Moldovalı, Kırım Tatarı (% 0,5), Bulgar, Polonyalı, Macar, Romen, Rum, Kazan Tatarı, Ermeni, Azeri, Özbek, Türkmen, Ahıska Türkü azınlıklar da önemli oranda (% 4,9) bulunmaktadır.Önemli Siyasi Partiler Coğrafi Konum Ukrayna Avrupa'nın doğusunda yer alır.

Devrimin turuncu diye adlandırılmasının sebebi ise, Yuşenko'nun seçim kampanyasında turuncu rengini kullanmasıdır.Günümüzde ise şehir Kırım'ın önemli bir liman ve sanayi şehridir.Kırım yarımadasında bulunmasına rağmen Sivastopol, Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne değil, doğrudan Ukrayna'ya bağlıdır.Kiev'de çok sayıda eğitim kurumu, müze, tiyatro, sanat merkezi bulunmaktadır.Büyük bir sanayi şehri olan başkent, aynı zamanda dünyanın en yeşil kentlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Leave a Reply